Öster om Nun Kun

Tvillingtopparna Nun, 7,135 m och  Kun, 7,077 m skymtar man från bussen på färden till Ladakh. Öster om Nun Kun ligger bergskedjorna Zanskar och Ladakh, egentligen bortom Himalaya i regnskuggan. Landskapet är dramatiskt, kallt och torrt. Glaciärälvarna har genombrutit bergen på det mest fantastiska sätt skapande djupa raviner och fantasifulla former, ibland helt oförklarliga. Låg det kanske en civilisation här en gång i tiden? Möjligen Shangri-La. Myterna förlägger det dock längre upp i Tibet.

 Teckningarna är fantasier, ett resultat från upplevelsen av Ladakh. De flesta gjorda 1985-86. Flera av bilderna är litografiska tryck från teckningar gjorda på handkornerad plastfilm. Kornering sker med litostenan varvid känslan av stenlitotryck erhålles. Bilden överförs på litoplåt genom belysning och framkallning. Trycks sedan på grafiskt papper i en koppartryckspress. Flertal teckningar visas också i serien.

Blädderblock