Världsberget

 

 

 

Galleri Majnabbe 1994

Bilder från utställningen

 

 

 

 

Tungt haven äter på tidens berg

och bergen samlas i tidens hav.

Där skogen fanns djupnar fiskens dalar.

Där haven låg susar skogen sval.

Världsklockor tickar och rymden glimmar.

Allt växlar läge och ordningstal.

Dock är de räknade, världens timmar

på Gaurisankar, i havets dal.

 

Harry Martinsson ur Dikter om ljus och mörker

 

 

Bilder från utställningen