Drawings

 

Chimpuk nunnery podja

 

Chimpuk nunnery podja

 

 

Chokpori monastery Lhasa

 

 

Drak Yerpa

 

 

Drak Yerpa

 

Drak Yerpa, cave temples

 

 

Drak Yerpa, cave temple

 

 

Drak Yerpa, cave temple

 

 

Drak Yerpa, cave temple

 

 

Galo ani Gompa

 

 

Galo ani Gompa

 

 

Gyantze Kumbum

 

 

Mountains

 

 

Mountains

 

 

Potala palace

 

 

Potala palace

 

 

Potala palace

 

 

 

Potala palace

 

 

 

Samding Gompa

 

Samye Hats

 

 

Samye assembly hall

 

 

Samye assembly hall

 

 

Samye assembly hall

 

 

Samye inner kora

 

 

Samye, lotus table, candle, jar

 

 

Tandruk

 

 

Tsurphu

 

 

Tsurphu

 

 

Tsurphu podja

 

 

Tsurphu

 

 

Tsurphu

 

 

Tsurphu

 

 

Tsurphu cave mountain

 

Tsurphu

 

Tsurphu cave mountain

 

Tsurphu podja

 

 

Yumbulagang