Göteborgska bilder

2000-2015


  Titeln Göteborgska bilder alluderar på ett sätt till min lilla bok med Romerska bilder, ett inbundet häfte med teckningar gjorda i Rom runt årsskiftet 1984-85.
  Jag bodde på Surbrunnsgatan 2 vid Rosenlundverket i Göteborg 2001-2015. Det blev många vandringar gjorda vid varmt och soligt väder runt de centrala delarna, vallgraven och hamnen tillsammans med skissblocket. Vyerna är framför allt betingade av kunna sitta bekvämt vid en kajkant eller bänk. Vyn från favoritställen blev tecknade många gånger. På samma sätt som i Rom blev det alltid ett förnöjsamt tecknande utan ambitioner om exakt avbildning, mera av impression.
  Följ med på en vandring med början vid Rosenlundskanalen, upp mot Magasinsgatan, Västra hamngatan, Basargatan, Kungstorget, Kungportsbron, Bältesspännarplatsen, Trädgårdsföreningen med utsikt över kanalen, en liten utflykt till Stampkyrkogården, ner till Lilla bommen, Packhuskajen, Packhusplatsen, ett litet besök på Vinga, tillbaka på Stenpiren (den gamla), Södra hamngatan och slutligen Lutantugatan innan vi kommer tillbaka på Surbrunnsgatan.
  Jag hoppas kunna återkomma med fler stadsvandringar.


Stora Badhusgatan Rosenlund


Stora Badhusgatan "Kinesiska Muren"Rosenlundskanalen Rio
Vallgraven AlléparkenMagasinsgatanMagasinsgatan


 

 


Västra Hamngatan


 


Västra Hamngatan


 


Lilla Korsgatan vid Grönsakstorget


 


Basargatan med Basarbron


 


Kungstorget


 


Kungstorget


 


Kungstorget Basargatan


 


Kungsportsbron


 


Kungsportsbron 


Kungsportsbron 


Kungsportsbron 


Kungsportsbron 


Kungsportsplatsen med bron 


Stora teatern med kafé 


Bältespännarplatsen 


Bältespännarplatsen 


Bältespännarplatsen 


Bältespännarplatsen 


Trädgårdsföreningen med Grindstugan 


Trädgårdsföreningen mot judiska synagogan 


Stampkyrkogården 


Stampkyrkogården 


Brogyllet vid Kämpebron
Västra Hamngatan Kämpebron
 


Packhuskajen med kanalbåtarna 


Packhuskajen med kanalbåtarna 


Segelbåt Packhuskajen 


Utsikt från Packhuskajen mot norra Älvstranden 


Utflykt till Vinga 


Klippor på Vinga 


Packhusplatsen 


Packhusplatsen 


Packhusplatsen 


Packhusplatsen 


Packhusplatsen 


Stenpiren med segelskeppet Götheborg 


Stenpiren med segelskeppet Götheborg 


Från Stenpiren med segelbåt vid Skeppsbrokajen 


Södrahamngatan vid Fisketorget 


Lutantugatan, tvärgata till KungsgatanRomerska Bilder